BAIXANT DE LA FONT DEL GAT

Baixant de la font del gat
Una noia una noia
Baixant de la font del gat
Una noia i un soldat

Pregunteu-li com es diu
Marieta, Marieta
Pregunteu-li com es diu
Marieta de l'ull viu

Que portes en el cistell
Figues de moro figues de moro
Que portes en aquest cistell
Figues de moro i un clavell

I el clavell per a qui serà
Pel meu Novi pel meu nòvio
I el clavell per a qui serà
Pel meu nòvio anar a ballar

Pregunteu-li on s'està
A la Rambla a la Rambla
Pregunteu-li on s'està
A la Rambla a festejar