VALLESTÀVIA (Franck Sala)

De la farga a la bora del riu
On hi ha feina
Fins al cim de la torre s'inscriu
Molta pena
A dalt Vallestàvia s'aixeca
Fent memòria
A baix la riera arega
La nostra història

La història dels homes miners
Pagesos del Canigó
De llurs dones traginant el pes
Del mineral feixuc

La història dels angelets
Aqueixos enrabiats
Defensors de justícia i de drets
De tots els desgraciats

De la farga a la bora del riu
On hi ha feina
Fins al cim de la torre s'inscriu
Molta pena
A dalt Vallestàvia s'aixeca
Fent memòria
A baix la riera arega
La nostra història

Una història com les faules
Sembrades d'esperança
De penes pesades, de maules
De sang i de matança

Una història escrita amb lletres
De dolors i d'ànima trista
Del temps de les camises negres
I de l'Europa feixista

De la farga a la bora del riu
On hi ha feina
Fins al cim de la torre s'inscriu
Molta pena
A dalt Vallestàvia s'aixeca
Fent memòria
A baix la riera arega
La nostra història